نحوه آشنایی شما با سایت زرگیم؟
(74.18%) 408
جستجوی گوگل
(9.454%) 52
دوستان و آشنایان
(4.363%) 24
تبلیغات
(5.818%) 32
شبکه های اجتماعی
(6.181%) 34
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 550