نحوه آشنایی شما با سایت زرگیم؟
(75.34%) 220
جستجوی گوگل
(9.589%) 28
دوستان و آشنایان
(3.424%) 10
تبلیغات
(5.479%) 16
شبکه های اجتماعی
(6.164%) 18
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 292