نحوه آشنایی شما با سایت زرگیم؟
(74.23%) 536
جستجوی گوگل
(9.002%) 65
دوستان و آشنایان
(3.739%) 27
تبلیغات
(6.648%) 48
شبکه های اجتماعی
(6.371%) 46
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 722