نحوه آشنایی شما با سایت زرگیم؟
(73.94%) 650
جستجوی گوگل
(9.215%) 81
دوستان و آشنایان
(3.981%) 35
تبلیغات
(6.143%) 54
شبکه های اجتماعی
(6.712%) 59
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 879