نحوه رفع خطای Stopped Working در هنگام اجرای بازی (GTA 5 (San Andreas (فیلم)