نحوه رفع خطای stopped working در هنگام اجرای بازی جی تی ای 5